torsdag 17. november 2011

Hva er viktigst i eldreomsorgen?

Er tilbake på blogg - i dag med innlegg fra gårsdagens bystyremøte.
Innlegg i debatten om byrådserklæringen :Ordfører
Oslos eldreomsorg fortjener mer oppmerksomhet. Heller enn et byråd som bruker enhver anledning til å skylde på bydeler, staten, byråkrater eller regelverk, vil vi ha noen som tar politisk ansvar.
Byrådet framstår gjennom byrådserklæringa mer opptatt av hvem som utfører tjenester i eldreomsorgen enn at alle som trenger det får hjelp. Fritt brukervalg, større innslag av private, OPS-utbygging og konkurranseutsetting er byrådets mantra, mens det ikke er konkretisert hvordan byen skal sikre at alle som trenger det skal få sykehjemsplass eller hvordan vi skal sikre at eldre kunne bo hjemme så lenge som mulig. Mens den borgelige regjeringen i Sverige nå stiller spørsmålstegn ved metodene og profitten til de kommersielle aktørene i omsorgssektoren viser byrådet liten evne ved å reflektere kritisk over systemet.
Eldreomsorg er mer enn sykehjem. Skal byrådets honnørord om å legge til rette for å bo lengst mulig i eget hjem bli realitet må man antakelig gjøre mer enn å innføre fritt brukervalg. Utbygging av flere tilrettelagte boliger, og omsorgsboliger, gjerne gjennom Omsorg +, nevnes ikke. Hvordan man skal få til en styrking av hjemmetjenestene nevnes ikke. Og la det være sagt – vi kan gjerne ha debatter om organisering , men når fokuset på dette overskygger det helt sentrale – nemlig omfanget og kvaliteten på tjenesten – har vi et problem.
Byrådet bør være oppmerksom på denne utfordringa. I byrådeserklæringa framstår det som man har vært mer opptatt av hensynet til disse leverandørene enn av mange nok og gode nok tjenester til de eldre.
Jeg savner større visjoner for Oslos eldreomsorg. Byrådet har ingen plan for å bedre innholdet i Oslos sykehjem, ingen uttrykte ønsker for å gi eldre mer innflytelse over hvilke tjenester de skal få. Det er lite fokus på hele omsorgstrappe, kun på de øverste trinnene.
I avisintervjuer det siste året har den nåværende eldrebyråden ved flere anledninger uttalt at kvalitet må være det viktigste i sykehjemmene. I Dagsavisen 10. mars i år sa hun ”I de tilfellene vi har åpnet for anbudskonkurranser har vi vektlagt at pris ikke skal være det avgjørende, men kvalitet”. ”Krf har bremset byrådet”, fortsetter hun ”vi har redusert takten på nye anbud”. Dessverre er det lite igjen å spore av disse tonene fra Krf. I byrådserklæringa har partiet gått inn i Høyres markedslogikk og kalkulatortankegang. Det er det grunn til å gratulere Høyre med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar