tirsdag 14. juni 2011

Oslovakter – kommunal vektertjeneste?

Byrådet har sammen med Venstre og Krf bevilget 5 millioner til oppstart av en ordning med Oslovakter.  Venstre har tidligere fremmet privat forslag om dette, men de har nå fått tilslutning gjennom vårens budsjettjustering. På spørsmål fra Østlandssendingen om hva dette egentlig er uttaler Ola Elvestuen (V) – Vi ser for oss at de skal være i området Grünerløkka - Thorshov - Grønnlandsleiret - Galgeberg. Der skal de være tilstede og observere. 

Bakgrunnen for forslaget har vært de mange voldtektene og overfallene som hvert år øker jo nærmere sommeren vi kommer. Som vanlig skylder byrådet på staten fordi politiet ikke gjør nok. Jeg mener det er forferdelig at det er områder i Oslo der folk ikke føler seg trygge og at det jevnlig skjer ting som bekrefter denne frykten. Men jeg er sterkt tvilende til at en ny ordning med Oslovakter er løsningen.

Det er allerede mange, inkludert hundrevis av frivillige, som allerede gjør den innsatsen Venstre og de andre borgerlige partiene etterlyser. Natteravnene gjør en uvurderlig innsats og kommunen har selv utekontakter som jobber både med voksne og barn som befinner seg i Oslo sentrum. Politiet har også økt innsatsen, og deres nye mobile stasjon på Karl Johan har allerede ført til at en rekke slåsskamper og andre potensielt alvorlige situasjoner har blitt avverget.  http://www.dagsavisen.no/innenriks/article516640.ece
Natteravner og andre som arbeider ute i felten i Oslo har eksakt samme myndighet som Oslovakter vil få. De er tilstede og observerer. Det vil fortsatt bare være politiet som kan gripe inn og bruke makt i en situasjon der noe kriminelt foregår. Hvorfor høyresiden ønsker å opprette en ny ordning og ansette nye folk når det allerede denne kompetansen eksisterer i kommunen? Jeg ønsker å styrke og koordinere både den frivillige og kommunale innsatsen i Oslo, ikke opprette en slags kommunal vektertjeneste. 

Vi vet at tilstedeværelse av mennesker gjør alle områder tryggere, det at noen ser hva som foregår hjelper. Det som hjelper enda mer er at de menneskene som er der enten har myndighet til å gripe inn eller at de er der og kan få folk inn i tiltak. I dag preges Oslo, særlig sentrum, av mennesker med tydelige sosiale problemer. En kommunal vektertjeneste blir en for enkel løsning på de komplekse problemstillingene bak fasadaen. For eksempel bør ungdom under 18 år som selger dop på nedre Grünerløkka få hjelp av barnevernet, ikke bare bli jaget fra et sted til et annet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar