onsdag 29. juni 2011

Oslo på jumboplass i barnehagedekning

Oslo ligger svært dårlig an når det gjelder å tilby barnehageplass til alle som har behov for det. Høyre og Frp har over lang tid vist at de ikke prioriterer å produsere nok barnehageplasser som kan matche Oslos økende behov.

I forhold til de andre store byene i Norge, ligger Oslo dårlig an. Disse tallene fra SSB vier tydelig hvordan Oslo sakker akterut.
Som vi ser kommer Oslo dårligst ut - alle de andre byene har kommet lengre. I tillegg skiller rødgrønne Trondheim seg ut som en by med spesielt høy dekning. Tilfeldig?

Oslo har spesielt dårlig dekning for barn under to år. Her er det ofte en skrikende behov fra barna og deres foreldre, særlig dersom man er født etter 1.september. Barn født fra og med 1. september må vente enda lengre enn barn som er født før, ettersom hovedopptaket slutter 31.august. Høstbarn må håpe at det åpner seg opp plasser fortløpende - eventuelt vente til neste hovedopptak 1.mars. Derfor kan Osloborgere bli gående svært lenge uten barnehageplass. Oslo AP ønsker å utvide den lovfestede til to hovedopptak i året, slik at alle barn får plass innen rimelig tid. Men lovfesting kan selvsagt ta sin tid, derfor er jeg glad for at vi har sagt at hvis vi får styre byen skal det bli to hovedopptak. Det vil tvinge fram flere plasser, akkurat som vi så at barneagebygginga skjøt fart da vi fikk lovfesting av retten.

Men det innebærer at alle barn må ha en barnehage å komme til. Oslos manglende dekning undergraver regjeringens store innsats for at alle barn skal få komme i barnehage om det er behov for det. Mangelen på barnehagedekning i Oslo skyldes forsømmelser over tid, og vi ser at byrådet bygger færre barnehagebygg i 2010 og 2011 enn tidligere.

Fra Omsorgsbyggs årsberetning for 2010:

Det har vært gjennomført færre barnehageprosjekter i 2010 enn i 2009. Dette har ført til en reduksjon i investeringene i forbindelse med barnehageutbyggingen fra ca 830 mill i 2009 til 540,3 mill i 2010. Det har også blitt satt i gang færre prosjekter som skal ferdigstilles i 2011. Dette som en følge av færre bestillinger fra byrådsavdeling for kultur og utdanning.


I 2009 ble det foretatt eiendomskjøp for ca 365 mill, mot 1,5 mill i 2010. Dette medvirker til et mindre investeringsnivå i 2010 sammenlignet med 2009.


Frp og Høyre var imot at alle skulle få lovfesta rett til barnehageplass i utgangspunktet. Det er derfor skuffende, men kanskje ikke spesielt overraskende at Høyre- og Frp-byrådet ikke følger opp alle barns rett til barnehageplass.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar