onsdag 8. juni 2011

Mer penger til bad, kollektiv, minoritetselever og trygghet

Da har jeg gjennomført min første budsjettinnspurt. Det var heldigvis kommunens justerte budsjett (altså justeringer halvveis i året), som gjør at det er mindre som skal flyttes på. Men også mindre tid. Vi skal altså forholde oss til byrådets forslag, men også de borgerlige partienes forlik. I praksis fikk vi de siste tallene kl 03.10 i natt...

Trikset med justert budsjett er at det har halvårsvirkning, altså er det dumt å starte på tiltak som tar lang tid, eller man ikke kommer til å videreføre seinere.

Sammen med Sv har vi flytta på 120 millioner, hovedsakelig fra ekstraordinært utbytte fra Hafslund. Noen hovedgrep er:

- prosjektere ny t-banetunnel gjennom sentrum. Ruter har laget et forslag til hvor en slik tunnel bør gå, Høyre og Frp har blitt for det. Vi har riktign foreslått oppstart av arbeidet med ny tunnel i våre alternative budsjetter de siste 8 åra,og blitt nedstemt. Kanskje vi nå endelig kan få flertall?

- tøyenbadet: utarbeide plan for oppruste utebassenget. Utebassenger drives på dispensasjon. Skal man kunne ha åpent ute på tøyen også etter 2012 må man lage en plan for opprustning(og senere utføre den). Vi mener planlegginga må starte nå.

- rehabiliteringstiltak i Akerselva. Trenger kanskje ikke nærmere forklaring?

-satsing på skoler med høy minoritetsandel. Bystyret vedtar neste møte en plan for hva som bør gjøres på skoler med høy minoritetsandel, for at det skal bli mulig å gjrnnomføre trengs de penger.

- trygghetstiltak i sentrum. De borgerlige vil ha vaktselskaper, vi vil ha flere natteravner, oppsøkende tjeneste og at de som selger rusmidler følges opp av politiet.

Det justerte budsjettet behandles i bystyret om ei uke, da får vi se om flere enn Rødt vil støtte oss...


- Posted using BlogPress from my iPad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar