onsdag 22. juni 2011

Lovfest retten til lærlingplass!

Fra VM i yrkesfag, oktober 2010
Foto: Wordskills Norway


I politisk kvarter i dag tidlig var det heftig debatt om
lovfesting av retten til læreplass. jussprofessor Henning Jakhelln vurdere hvordan man kunne lovfeste retten til lærlingplass. Han kom frem til at det blir vanskelig å få til. Han peker på en rekke relevante problemstillinger. Hvem skal være pliktige til å tilby læreplasser? Må små bedrifter også følge opp dette? Hvordan tilby læreplass innen rett fagområde?

Dette er viktige problemstillinger - men det umuliggjør ikke lovfesting. Tvert imot, dette henger tett sammen. Ved lovfesting, tvinges det offentlige til å tilby det elevene har rett på. Om det er flere læreplasser i kommunens egne virksomheter, ha lærlingeklausuler i store innkjøp og utbygginger eller å være flinkere på å rekruttere private bedrifter til å bli lærebedrifter må hvert fylke se på utfra behovet som er .

Mange av de samme argumentene som nå kommer møtte man da ungdom fikk lovefesta rett til videregående opplæring (reform 94).  Trass i utfordringer er det i dag svært få som stiller spørsmål ved retten til videregående opplæring. De fleste politikere snakker i dag om hvor viktig det er at vi har elever som ønsker å velge yrkesfag. Yrkesfag skal på ingen måte oppfattes som underlegen til annen utdanning. Likevel fins det ingen garanti for at yrkesfagelever skal få fullføre den utdanningen de har begynt på.

Ikke overraskende er det de samme som var mot reform 94 som også er mot lovfesting av læreplasser.  At dagens yrkesfagelever ikke er garantert å skulle få fullføre sin utdanning, er en uakseptabel forskjellsbehandling mellom yrkes- og allmennfag.For ungdom som velger yrkesfag er læretida en del av utdanninga.  Det er idag en selvfølge at alle elever skal få fullføre videregående skole. Elever som velger yrkesfag risikerer å stå uten fullført utdanning når det er så vanskelig å få læreplass. Hvorfor aksepteres denne forskjellsbehandlingen?

Når det er sagt er det mye som kan gjøres allerde i dag. Oslo kommune skal bli flinkere til å følge opp byens lærlinger.Innenfor yrkesfag har Oslo det høyeste frafallet i landet, nær 50 prosent. Kanskje ikke så rart, når Høyre og Frp styrer. I bystyret for noen uker siden gikk alle partiene inn for en utvida lærlingeklausul i kommunens innkjøp, som gjør at når man ha anskaffelser eller kontrakter innen sektorer med lærlingebehov skal det stilles krav om at bedriften har lærlinger. Og det er unntakene som må begrunnes (ikke omvendt).  I tillegg må vi øke antall læreplasser i kommunens egne virkomheter  og vi har sat at vi vil gi tilbud om toårig praktisk opplæring i skolen når det ikke lar seg gjøre å skaffe en elev læreplass etter teoridelen. På denne måten vil vi hindre at de som ikke får læreplass i en virksomhet dropper ut.

Du kan lese mer om Oslo APs politikk, her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar