fredag 3. juni 2011

Finans a-b-c: A for Anskaffelser

Veldig mye av det vi driver med i Finanskomiteen er anskaffelser kommunen skal gjøre / har gjort. Anskaffelsesregelverket er selvsagt komplisert, og det avdekkes stadig brudd på det i kommunen. Det interessante er at det ikke virker som det er noe læring på tvers av etater ift hvordan man skal følge reglene. Spesielt interessant er det at det påpekes at man i Oslo kommune mangler rutiner for å registrere at man får det man betaler for... 

De store økonomiske skandalene til byrådet (IKT,Flexus, Holmenkollen mv) er eksempler på dårlig håndterte anskaffelser

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar