lørdag 4. juni 2011

Finans a-b-c: B for befolkningsvekst

budsjett er det mest åpenbare ordet på b. Men siden jeg antar alle vet hva det er, får der et annet her:

befolkningsvekst. Oslo står over for en enorm vekst i antall innbyggere. Prognosene sier at vi vil bli mellom 750 og 850 000 innnbyggere innen 2030. Det gjør at vi må bygge ut byen med boliger, barnehager, skoler og et kollektivnett som takler en slik mengde mennesker. Å planlegge for dette, både i de årlige budsjettene og den langsiktige økonomiplanen, er viktig. Og vanskelig.- Posted using BlogPress from my iPad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar