onsdag 13. april 2011

Om å rydde opp etter Adecco

Innlegg i dagens bystyremøte om Adeccosaken

Ordfører

I 2001 foreslo en samlet kontrollkomitè at kommunerevisjonen skulle få mulighet til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i private virksomheter som mottar tilskudd fra og yter tjenester til Oslo kommune. Dette ble stemt ned av de borglige.

Jeg legger til grunn at H og F ikke ønsket at forholdene var slik de var på Ammerudlunden og Midtåsen. Da forutsetter jeg også at de ønsker jevnlig kontroll av samtlige sykehjem i Oslo for å forhindre at dette kan skje igjen. Hvorfor vil ikke dere da la kommunens egen revisjon gjøre denne jobben? Det er selvsagt fint nok med PwC og Deloitte, men at kommunerevisjonen faktisk går inn og etterprøver hvordan skattebetalernes penger forvaltes mener jeg bare er rett og rimelig. Vi er overraska over at de borgerlige partiene ikke er med på dette. Mener dere at de kommersielle bare skal kontrolleres når vi har hyret inn et privat revisjonsfirma? Eller mener dere at kommunerevisjonen ikke er gode nok til å foreta denne kontrollen.

Det er mange her i bystyret i dag som kommer til å snakke om at vi nå må rydde opp. H og F sammen med deres venner i blant annet NHO mener at nettopp denne oppryddingsjobben er enklere fordi vi har å gjøre med en privat aktør. Da var det jo bare å si opp kontrakten. Men er det virkelig så enkelt? Nå får kommunen uforutsett to nye sykehjem å drifte, hundrevis av ansatte får ny arbeidsgiver, beboerne opplever kanskje usikkerhet og, hvis H og F får det som de vil, vil ytterligere millioner bli brukt på en ny anbudsrunde. Kostnadene vi sitter igjen med etter alle ekstra kontrollene og revisjonsarbeidet er fortsatt usikre. Litt mer enn BARE å si opp en kontrakt.

Om vi skulle ryddet opp selv ville vi unngått de fleste av disse konsekvensene. Vi ville nok sparken noen institusjonsjefer og satt kommunerevisjonen på saken. Men kostnadene for alle ville vært mindre.

Denne saken viser at det er vanskelig å drive sykehjem på lovlig måte og samtidig fylle opp kontoen på cayman islands eller i sveits. For et år siden behandlet bystyret en sak om kontroll av de konkurranseutsatte sykehjemmene. Da lovte byråden at alt var i skjønneste orden og at man ikke trengte mer kontroll. De hadde jo spurt Adecco. Vi er politisk uenig om konkurranseutsetting er veien å gå. Men at man er så opptatt av konkurranse at man lar de kommersielle holde på til dagsrevyen har det som førsteoppslag er ikke en god måte å styre byen på. Tvert i mot; det er direkte skadelig for brukere, ansatte, skattebetalere og kommuens etter hvert noe frynsete rykte"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar