torsdag 7. april 2011

Mitt innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte

Hei - dette innlegget holdt jeg like etter Jens Stoltenbergs tale i dag. Å forbedre Oslos kollektivtrafikk er en viktig sak for meg.
----

Vi er glad for å ha dere på besøk i byen vår nå når det går mot varmere tider. Men sannheten er at på vinteren vi holder på å kveles av forurensningen fra biltrafikken. Det er ikke gøy å måtte holde seg inne med barnevogna fordi det står i avisen at kulden gjør at forurensingen kan være dødelig for eldre og barn
Ulike deler av landet har ulike utfordringer når det gjelder transport. Der folk bor tett lønner det seg å bygge ut kollektivtransporten. Men også det koster penger, og prislappen for å la være å prioritere dette er høy, for de som bor her, for hele landets næringsliv og for miljøet.
I vinter har vi sett hvordan flere byer er i ferd må kveles av forurensing fra biltrafikken, og samferdselssektoren totalt står for om lag en tredjedel av de norske klimautslippene. Jens har allerede sagt hvor mye denne regjeringa har levert av jernbanesatsing. Nå står den øvrige kollektivtrafikken for tur.
Minsker vi luftforurensinga, bidrar vi også til lavere klimagassutslipp. I Oslo og Akershus står veitrafikken for over halvparten av klimautslippene. For å nå klimamålene holder det altså ikke at alle går over til biodrivstoff, kjører elbil eller hybrider. Flere må la bilen stå og velge kollektivt.
Prognosene viser at det daglig vil foretas ca 2 millioner flere reiser i de ni største byområdene i 2030 enn i 2010. Uansett hvordan denne økningen fordeles mellom bil og andre transportformer vil kapasitetsbehovet i transportsystemet øke. Jeg skal innrømme at det allerede er bittelitt trangt på Oslos t-baner om morgenen. Skal vi unngå kø, kork og kaos så må vi ha en massiv utbygging av kollektivtransport i byområdene i hele landet.  
En ny rapport gjennomført for KS viser at en videre bilbasert utvikling er langt dyrere for samfunnet. Å satse kollektivt er på lang sikt billigere, og bedre for klimaet .
Fra Oslos side er vi klar til å bruke både trafikantbetaling og kommunale kroner på dette, men skal vi få det på plass må staten også bidra. Prosjektene som planlegges i vårt område er gigantiske. Siri fra Akershus snakka om noen av dem. Vi trenger å bygge en ny t-bane-tunnel gjennom Oslo sentrum fordi den vi har i dag er full – det går ikke flere tbaner inn der. Vi trenger å få dette på plass.
Noen løft er så store at man ikke klarer dem alene. Staten må inn og bidra økonomisk både på drift av kollektivtrafikk og på store investeringer. Kamerater, jeg vil ønske dere tilbake til en by hvor man kan puste også om vinteren

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar