onsdag 23. mars 2011

OPS - dyrt og dårlig....

Innlegg skrevet av meg og  Ivar Johansen (SV) i Dagbladet 23.03.2011

Den siste tida har vi sett resultatene av Høyre og FrPs ideologiske prosjekt med anbud i eldreomsorgen. Adecco-saken viser at konkurranseutsetting bunner i iskald markedsideologi.  Bystyret i Oslo behandler nå en sak om Offentlig- Privat Samarbeid(OPS). Høyre og Frp-byrådet argumenterer slik partiene gjør med anbudspolitikken: De tar utgangspunkt i at det skal føre til økonomiske besparelser og tilføre bedre kvalitet og såkalte tilleggsverdier.

OPS er en modell der private finansierer, bygger, drifter og eier for eksempel en skole. Det offentlige har en avtale over 25-30 år med mulighet for kjøp ved endt avtaleperiode. For å si det enkelt: Å benytte OPS er som å kjøpe på avbetaling. OPS har vært i bruk blant annet i Storbritannia for å kunne gjennomføre store investeringer i blant annet skoler og helsevesen og samtidig unngå at investeringskostnadene ble eksponert. Da de årlige kostnadene hopet seg opp forsvant begeistringen for OPS, til og med hos Høyres søsterparti i landet. For prinsippet er det samme om en kjøper en TV eller en skole på avbetaling – totalkostnaden blir større og utgiften forrenter seg.
En viktig årsak til at bygging gjennom OPS er dyrere er selve finansieringen av lånet. Stat og kommune har mulighet til å låne til en lavere rente enn et privat selskap.  Forsøk med skolebygg i Oslo Forsøk med OPS for skolebygg i Oslo har Undervisningsbygg oppsummert slik: ”Det ikke er relevante forskjeller i investeringskostnadene. Forvaltnings-, drift- og vedlikeholdskostnadene er gjennomsnittlig noe høyere i OPS-prosjektet.”

Byrådet hevder en viktig effekt av OPS er at den private parten kan overta noen av den risikoen kommunen har ved investeringer i egenregi men det Internasjonale Pengefondet har advart mot å overdrive den reelle verdien av risikooverføring fordi risiko ofte er overpriset.
Adecco-saken er den siste i rekken av skandaler under Høyre og Frps styre av byen. Den viser at kommunen må bli bedre på å utarbeide og følge opp kontrakter. OPS vil gi et nytt spillerom for privates jakt på profitt gjennom offentlige midler. Byrådet vil føre kommunen inn i et nytt farvann der Oslo kan bli låst fast i kontrakter som vil både vil løpe lenger og være vanskeligere å komme ut av enn kontrakten med Adecco var.

Det er tydelig at det ikke er fakta men ideologi som er viktigst for byrådet i dette spørsmålet, som i spørsmålet om konkurranseutsetting. Høyre og Frp lurer seg selv og ingen andre når de velger å ignorere høyere kostnader og baserer seg på løse antagelser om tilleggsverdier.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar