torsdag 10. mars 2011

Kvotering knuser glasstaket!

En undersøkelse utført av Indepentent on Sunday viser at flere og flere kvinner får ta del i politikken. Stadig flere kvinner får plass i Parlamenter rundt om i verden. Dette skyldes i stor grad bruken av kvotering . 


Anne-Marie Goetz som jobber med kvinner og politikk i FN sier: "In most countries there has been stubborn resistance to fair competition by women for prominent positions in public decision-making. The only known means to overcome that has been the use of quotas." I 21 av de 25 landene der kvinner utgjør over 30 % av parlamentet har brukt en form for kvotering av kvinner. Goetz kommenterer at kvotebruk alltid er kontroversielt men etter litt tid opprettholder systemet seg selv. 


"Glasstaket" er et kjent begrep for de fleste. Kvinner kan nå langt, men når man kommer til et visst nivå sier det stopp. Av en eller annen grunn slipper ikke kvinner til. Sånn har det vært i politikken i mange år, Arbeiderpartiet var inget unntak. Heldigvis har man strenge kvoteringsregler, som gjør at det alltid skal være 50 % kvinner og menn på alle lister, styrer, utvalg osv. Dette har nå etablert seg som svært naturlig i partiorganisasjonen. 


Det er ingen grunn til at kvotering på valglister skal være kontroversielt. for det første er det et selvstendig poeng å med kvinner i alle viktige beslutninger. Kvinner bringer ofte inn nye perspektiver og setter fokus på tidligere ubelyste temaer. for det andre dreier det seg grunnleggende sett om rettferdighet. Uheldigvis er det sånn at partier og andre deler av samfunnet har mekanismer som holder kvinner utenfor politikken. Det er systematiske forskjeller på hvilke maktposisjoner kvinner og menn besitter. Moderat kvotering av kvinner vil endre systemet. For målet er ikke å drive med kvotering i all fremtid. Målet er at det å velge like mange menn som kvinner skal falle seg helt naturlig. Det er ingen grunn til at det er naturlig å velge flere menn enn kvinner - dette er en tankegang som må endres. Jeg mener kvotering har vist seg svært effektivt i politikken, næringslivet, akademia o.l. 


Arbeiderpartiet har nylig foreslått kvotering i AS-selskaper. Nok en samfunnsområde der kvinner er grovt underrepresentert. Kvotering har vist seg å fungere godt i Norge og mange land, det er på høy tid at vi knuser de siste glasstakene i verden!

1 kommentar:

  1. Hei!

    Vi har lagt link til dette innlegget fra Bloggeriet. Aktuelt tema er: Kvinnene taper kampen om politisk makt.

    SvarSlett