tirsdag 8. mars 2011

Akerselva - Miljøkriminalitet

Det har vært et utslipp i Akerselva av 6000 liter klor fra Oset vannrenseanlegg. Dette har fått store konsekvenser, med store mengder død fisk, kreps, frosk og insekter. Akerselva er et av Oslos særpreg, og det er fantastisk at vi har hatt muligheten til å fiske, krepse og oppleve dyreliv midt i en storby. Nå er dette særpreget forsvunnet, og Norges jeger- og fiskeforbund og NIVA hevder det vil ta år å få livet tilbake i elva.

Det som har skjedd kan ikke kalles annet enn miljøkriminalitet. Jeg er helt enig med Jeger og Fisk når de sier at dette må få konsekvenser, at det må bøtelegges eller på annen måte straffes. Jeg håper at politiet jobber ordentlig med den anmeldelsen som er levert.

Imidlertid løser ikke straff det virkelig store problemet, nemlig at det vil ta årevis å reetablere livet i Akerselva. Jeg mener at dette er et område kommunen ikke kan spare penger. Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) sitter på masse kompetanse om Akerselva og kan bistå både i å rydde opp og i å få fisken tilbake. OFA må få midler til å få fisken tilbake. Oslofolk skal igjen kunne fiske laks midt i byen!

1 kommentar: