fredag 18. februar 2011

Nok en skandale med Adecco


Fra før er det avslørt at Adecco betaler under tariff til renholdere i Oslo, at de har lærervikarer som jobber på slavekontraker, at renovasjonsansatte i Asker ble ulovlig oppsagt, at barnehagevikarer har luselønn... I går og i dag avsløres nok en skandale med hvordan Adecco bryter arbeidsmiljøloven

Nina Bachke og jeg har stilt spørsmål til Frp-byråden om forholdene ved Ammerudlunden:

"Vi viser til forholdene som er avdekket ved Ammerudlunden sykehjem, og vil i den forbindelse be om svar på følgende spørsmål:
1. Kan byråden garantere at dette er en enkeltstående sak, og at liknende forhold ikke eksisterer
ved flere sykehjem i Oslo?
2. Vi er gjort kjent med at Sykehjemsetaten ved flere anledninger er varslet om forholdene ved
Ammerudlunden:
a. Hvordan er disse meldingene håndtert?
b. Er de innmeldte forholdene tatt opp med drifter?
c. Er forholdene undersøkt av Sykehjemsetaten når de har mottatt varsler?
d. Er det foretatt kontroll av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved dette sykehjemmet,
for eksempel ved sjekk av lønnsslipper, timelister og vaktlister?
3. Hvordan kontrollerer byrådet at kontraktene på de konkurranseutsatte sykehjemmene
overholdes. spesielt ift ansattes lønns- og arbeidsvilkår?
4. Hvor ofte foretas stikkprøvekontroll av slike forhold "


Vi venter i spenning på svaret..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar