tirsdag 8. februar 2011

The Girl Effect!

Denne videoen illustrerer hvorfor fattigdom i svært stor grad handler om likestilling og undertrykking av kvinner. Ved å satse på jenter i utviklingsland kan vi gjøre svært mye med dagens store fattigdomsproblemer. I dagens utviklingsarbeid bør det være et mye sterkere kvinneperspektiv.


Du kan lese mer om kvinner og utvikling HER, på FOKUS sine glimrende hjemmesider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar