onsdag 16. februar 2011

Appell om TT på markering i dag

Tt-ordninga i Oslo er ødelagt. Siden nyttår har vi sett resultatet av byrådets anbudspolitikk. Det å spare penger har blitt viktigere enn at folk skal komme seg på jobb og skole.

Vi er nå inne i den sjuende uka med problemer i tt-kjøringa. Nesten to måneder med frakjøring, forsinkelser, kansellerte bestillinger, rot og kaos. Byrådet kaller det innkjøringsproblemer og en overgangssituasjon. Hvor lenge mener de en overgangsperioden kan vare?

For to år siden ble TT i Oslo omtalt som Norges beste transporttjeneste for funksjonshemmede. Det var tydeligvis et problem fro Frp. De ansvarlige byrådene – Sylvi Listhaug og nå Cecilie Brein – har kommet med uttalelser om at TT-ordninga var for bra!

Uttalelser som det viser et menneskesyn vi tar avstand fra. Man kan ikke mene det er for bra at folk kommer seg på jobb. At det er for bra at unger får den skolen de har krav på. Det går ikke an å mene at det er et problem at man faktisk deltar i samfunnet på linje med alle andre.

Det er uverdig. Det går ikke an å være så opptatt av å spare penger at man ødelegger en tt-tjeneste tusenvis av folk i Oslo har vært avhengig av

Det er alvorlig når funksjonshemmede gjøre det samfunnet sier man skal gjøre – nemlig å bidra i fellesskapet, få jobb osv, blir nektet muligheten til dette.

Vi krever opprydning. TT-ordninga må endres. Vi vil tilbake til der vi var før nyttår – til en tt –ordning som virker.

Om en halvtime starter bystyremøtet – vi foreslår både at samkjøringa må opphøre, at sjåførene må få bedre opplæring og at gående brukere kan kjøre vanlig bil, sånn at spesialbiler forbeholdes de som MÅ ha spesialbil.

Det er utrolig viktig at dere står på, presser både byråd og bystyre – bare sånn kan vi vinne kampen om tt-ordninga

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar