tirsdag 18. januar 2011

Taxibransjen må reguleres

I dag reiser samferdsels- og miljøkomiteen til København for å se på den danske måten å styre taxinæringa på. I Oslo har taxinæringa de siste åra vært en arena kjent for trygdesvindel, rettssaker enten mellom kommunen og taxisentralene eller mellom sjåførene og sentralene, det har vært rot, dårlig styring og uforsvarlig forvaltning av taxinæringa.

I 2009 behandlet bystyret en sak om hvordan Oslo kommunen skal utøve sin løyvemyndighet, dette arbeidet skulle resultere i en ny drosjeforskrift. Denne er ennå ikke på plass, dels fordi noe krever endring av nasjonalt regelverk.

En av årsakene til taxikaoset i Oslo er frislippet av løyver, sist det ble gjort i bystyret (1998) stemte vi mot, fordi man var redd kommunen ville miste oversikt og kontroll over næringa. Siden da har utvidelsen av antall løyver (og også antall sentraler) gått for langt, og det har også blitt hevdet at dette har før til dyrere taxi i Oslo. Forsøket på å skape marked i taxinæringa har så langt ikke vært vellykket, og mye taler for at man bør bli strengere og avgrense næringa mer enn i dag.

Som samferdselspolitiker er jeg mest opptatt av å bedre kollektivtilbudet til folk flest. Men det er ikke til å komme fra, at en velfungerende taxinæring er nødvendig i en storby som Oslo. Vi kan ikke leve med et taxitilbud som er både dyrt og dårlig, Det er særlig viktig for at folk skal komme seg hjem til natterstid og føle seg trygge. Byrådets ideologiske korstog om å ikke regulere noen bransjer i det hele tatt, gjør ikke tilbudet bedre. 

Oslo trenger å en helhetlig samferdselspolitikk, som har både et kollektivtilbud og en taxinæring alle kan bruke og stole på. Forhåpentligvis kan vi lære mer om dette i København.

3 kommentarer:

  1. Bør kanskje også sjekke hvordan frislippet av drosjeløyver i kommunene rundt Oslo påvirker muligheten for Oslo til å styre taxinæringen i byen i det hele tatt. Iom Oslo og Akershus er én drosjesone hjelper det lite eller ingenting å regulere hvor mange biler som kjører med løyve fra Oslo, når de like gjerne kan søke i nabokommunen og kjøre fritt i Oslo...

    SvarSlett
  2. Det er en av problemstillingene Taxiforbundet har tatt opp med oss. Her i København har de 5 sentraler i hele stor-København-regione, hvor kommunene samarbeider om reguleringen. Det kan se ut som om det er lurt at vi i Oslo samordner oss bedre med Akershus ift regulering av taxinæringa.

    SvarSlett