tirsdag 1. februar 2011

Norge - likestillingens fyrtårn?

I dag bruker jeg hele dagen på Kontaktkonferansen om likestilling. Årlig arrangeresdenne konferansen for å samle norsk kvinne- og likestillingsbevegelse for å diskutere status på likestillingsområdet og lage innspill til det Norge skal gjøre på FNs Kvinnekommisjon.

I år er temaet på kontaktkonferansen Kvinner og teknologi og Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Det betyr både at temaene skal diskuteres i norsk kontekst, men også hva Norge skal gjøre med dette internasjonalt.

I internasjonale sammenhenger blir Norge gjerne framstilt som likestillingens fyrtårn. Og sammenlignet med store deler av verden er vi nok det. Likevel er det viktig å ha et kritisk blikk på oss selv. Gang etter gang kåres Norge til et verdens mest likestilte land. Men det er mange paradokser. Samtidig som vi har høy yrkesdeltakelse, tjener kvinner fortsatt bare 80 % av hva menn gjør. Samtidig som flere jenter enn gutter tar høyere utdanning, også doktorgradsnivå, er det få kvinner i professorstillinger. Det er altså fortsatt mye å gå på.
På dagens konferanse gleder jeg meg veldig til innledningene, spesielt om hvordan teknologi kan styrke kvinners rettigheter og muligheter, og også om likestilling for personer med funksjonsnedsettelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar