fredag 14. januar 2011

NHOs prioriteringer

Før jul ble streiken ved konsertstedene Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene kronet med seier. Vel fortjent. Det burde ikke være nødvendig å ty til streikevåpenet for å få tariffavtale i 2010, men det viser seg dessverre å være det i møte med steile arbeidsgivere.

Utelivbransjen i Oslo preges av høy turnover, dvs. stor utskifting av ansatte. Mange er unge og tar disse jobbene for å tjene raske penger, uten videre planer om å bli i jobben i mange år. Jeg har stor forståelse for at man ønsker det når man er ung og i etableringsfasen. Likevel kan ikke norsk arbeidsliv være tilpasset unge, friske, mennesker, som kan (og ønsker) å
jobbe mye og til alle døgnets tider. Mange arbeidstakere befinner seg i mer sårbare situasjoner, og kan ikke leve med en like utstikker situasjon som mange unge kan.

Normalarbeidsdagen, overtidsbetaling og kveld- og nattetillegg er kjempet gjennom av en grunn. Disse reglene gjørat det er lettere å kombinere arbeid med omsorg for barn, de gjør at flere eldre kan stå lengre i arbeid, det gjør at folk med nedsatt psykisk eller fysisk helse og funksjonsevne har en jobb å gå til. Det gjør rett og slett arbeidslivet vårt mer menneskelig.

Det at NHO, igjen, går til angrep mot velferdsstatens ordninger for å beskytte vanlige arbeidstakere, er gammelt nytt. Denne gangen er det trygdeordningene som har blitt angrepet. Ofte er det andre rettigheter som gjør at de svakeste i samfunnet vårt, har trygghet og mulighet til å leve verdige liv. Et arbeidsliv for alle, forutsetter ordninger som tar vare på de som blir syke eller faller fra. Det er på høy tid at NHO slutter å spre usannheter om norske arbeidstakere og heller engasjere seg i en anstendig arbeidsliv for arbeidstakere i alle bransjer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar