onsdag 26. januar 2011

Fornybar fremtid i Nord

I dag møter i underkant av 20 ordførere fra Nordland og Troms opp på kontoret til statsminister Jens Stoltenberg for å kreve oljeboring i Nord. Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet legges etter planen frem før sommeren. I forbindelse med dette krever ordførerne at Arbeiderpartiet overkjører sterke krefter i eget parti, samt regjeringspartnerne SV og Senterpartiet som begge har sagt nei til konsekvensutredning med tanke på petroleumsvirksomhet.

Flere avisoppslag i det siste hevder at AP har bestemt seg og skal gjennomføre oljeboring i LoVeSe uansett hva. Dette er blant annet pga press fra ordførere, stortingsgruppa og fordi vi skal ”vinne tilbake” troverdighet i næringspolitikken. Heldigvis representerer ikke ordførerne i nord eller stortingsgruppa flertallet i AP.

På årsmøtet i Oslo AP i fjor vedtok vi at vi ikke ønsket oljeboring i nord. Det er både pga klima, faren for oljesøl, hensyn til den fattige delen av verden og fordi vi ønsker å satse på nye næringer, fremfor å suge opp siste dråpe olje. Det er et vedtak jeg er veldig stolt over, og det er mange i AP som er imot eller skeptiske til oljeboring i nord.

 2009 sa 1/3 av landsmøtet til Arbeiderpartiet nei til oljeboring i Nord. Det var ikke flertall, men et betydelig mindretall. Hele AUF er sterkt imot boring. flere fylkeslag er imot, skeptiske eller har hatt betydelige mindretall på årsmøter mot oljeboring. Ofte har det bare dreit seg om 1-3 stemmers forskjell på ja og nei til oljeboring.

Hvis Arbeiderpartiet presser gjennom oljeboring i Nord vil regjeringa sprekke, mange partimedlemmer vil være uenig og forholdet til AUF vil bli betydelig dårligere. Dessuten vil vi miste all miljø- troverdighet.

Meningsmålingene ift oljeboring i nord varierer. Folk sier nei til boring og ja til "konsekvensutredning". For hvem er vel mot å vite mer av konsekvensene? Problemet er at en konsekvensutredning ikke er en uskylding rapport med "pros & cons". En konsekvensutredning er per definisjon starten på oljeboring, den blir laget med sikte på å bore i et område!

Og det er jo ikke sånn at vi ikke har noe kunnskap i dag. Vi har utallige rapporter, KlimaKur og forvaltningsplanen som forteller oss mer enn nok om farene ved oljeboring i det sårbare nord. Til nå er det ingen som har kommet med rapporter som viser at det er trygt å bore i nord, ingen har kunnet garantere noen ting. Når det er oljeindustrien som konstant presser på for å utvinne mer olje er det også de som har bevisbyrden på sin side.

Oljeboring i nord er å gamble med fremtiden. Vi gambler med eksisterende næringer, og fremtiden til våre barn. Jeg vil at neste generasjon ikke skal måtte bekymre seg for store oljesøl eller en utradert fiskerinæring. Skal vi virkelig satse på fremtiden og få tilbake troverdigheten vår i næringspolitikken må vi skape varige arbeidsplasser som kan gi reel vekst og industri til nord.

Det ryktes nå at regjeringen vil gå for verning her, om man åpner for boring andre steder: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7478790
Om dette stemmer, er det selvsagt gledelig. Likevel er det bekymringsverdig å skulle måtte åpne mange andre store områder forå kunne verne LoVeSe..Den massive motstanden mot oljeboring i dette området handler åpenbart ikke bare om dette spesifikke området, men en større debatt om norsk oljepolitikk. Det håper jeg regjeringen snart ser konsekvensene av.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar