lørdag 8. januar 2011

Et selvstendig Sør-Sudan

I morgen starter folkeavstemninga om hvorvidt Sør-Sudan skal bli uavhengig eller fortsatt være forent med Nord. Folkeavstemninga avholdes som en del av fredsavtalen – CPA- som ble inngått i 2005.

CPA ble fremforhandla etter 50 år med mer eller mindre sammenhengende borgerkrig mellom Nord og Sør -Sudan. Norge spilte,sammen med USA og Storbritannia, en viktig rolle som tilrettelegger i forhandlingene som ledet fram til CPA. Vi i Norge har påtatt oss et spesielt ansvar for utviklingen i Sudan, og har politisk og økonomisk støttet arbeidet med oppbygging av samfunnet i Sør.

Det har lenge vært klart at befolkningen i Sør ønsker seg selvstendighet, spenningen knyttet til hva resultatet av folkeavstemningen kommer til å bli er defor ikke stor.Spenningen i dagene framover er heller knyttet til hvordan uavhengighetsvotumet vil bli mottatt av verdenssamfunnet, og ikke minst av regjeringen i Khartoum. Sudans president, Omar al Bashir, sier i at han mener Sør ikke er klar for å bli uavhengig.

Jeg håper at Bashirs signaler ikke medførere at han og sentralmakta i Sudan vil diskreditere resultatet av folkeavstemningen, og at folkeviljen i sør ikke vil bli respektert.

Gjennom Norsk Folkehjelp var jeg flere ganger i Sør-Sudan for å holde Kvinner Kan – kurs for SPLM i 2008 og 2009. Min erfaring er at folket i Sør ønsker seg frihet og uavhengighet, men at de også er krigstrøtte og vil ha en framtid med fred med Nord-Sudan og mulighet til å bygge opp samfunnet sitt.

Her er noen sider hvor du kan følge med på utviklingen i Sør-Sudan i tida framover:
- Folkehjelpas Sudanblogg
Audun Herning, jobber for Folkehjelpa i Juba
SPLM, det styrende partiet i Sør
- Bra side for nyheter om alt fra Sør: gurtong.net
- FNs operasjon i Sør-Sudan, UNMIS

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar