tirsdag 21. desember 2010

Lufta er for alle?

Den siste tida har Dagsavisen hatt flere oppslag om den dårlige Oslolufta. Oslo AP har foreslått mange tiltak som kan bøte på dette, uten av Høyre -og Frp-byrådet klarer å følge opp. Nylig kom byrådet med en handlingsplan som langt i fra tar tak i problematikken på en god måte. Her er mine tanker om temaet.

I 2010 har Oslo allerede har vi hatt flere dager med det som kommer i kategorien ’svært dårlig luftkvalitet’, noe som i følge Norsk institutt for Luftforskning medfører en ’høy helserisiko for utsatte grupper’. Også denne vinteren vil lufta være så ille at gravide, barn og eldre bør holde seg inne, at folk med luftveisplager eller hjertesykdommer bør tenke over hvor mye de oppholder seg utendørs.

Luftkvaliteten er nå så dårlig at det kreves tiltak for å begrense utslippene som gjør lufte helsefarlig å puste inn i kuldeperioder. Miljøbyråd Kallmyr fra FrP sitt svar på kravene er som regel øredøvende stillhet, og om han presses til å uttale seg er det blank avvisning av alle effektive tiltak. Når lufta er så forurenset at det er skadelig for Oslos innbyggere, må politikerne ha vilje og evne til å iverksette akuttiltak. Vilje og evne finner man sjelden i Frp.

Vi vet at hovedkilden til luftforurensingen er veitrafikken, og spesielt privatbilismen. Erfaringene fra fjorårets akuttilltak i Bergen var at begrensningene på biltrafikken kom for seint til å ha noen effekt. Nå trenger Oslo at politikerne samler seg raskt om å finne løsninger for å hindre helsefarlig luft i byen vår. Gode tiltak for å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt enn bilkjøring på slike dager er å settes opp flere busser, etablere flere kollektivfelt, ha gratis innfartsparkering og redusere pris på kollektivtrafikken. Enkelte dager kan det være nødvendig å begrense bilbruken gjennom par- og oddetallsløsninger eller begrensninger på hvor i byen man kan kjøre og parkere.

Alle disse tiltakene kunne det vært flertall for i Oslobystyre, venstresidas partier er klare til å fatte slike vedtak. Frp-byråd Kallmyr er helt uinteressert i å gjøre noe av dette. Bilen er åpenbart en hellig ku som ikke kan røres. At Venstre er villig til å la FrP styre dette området og sitte passive på sidelinja når Oslolufta er helseskadelig er mer overraskende og svært skuffende.

Det er veldig trist å se på at bevegelsesfriheten til mange i byen vår begrenses fordi bystyrets flertall ikke er villig til å ta upopulære, men nødvendige beslutninger. Er det virkelig viktigere at alle skal få kjøre bil til enhver tid, fremfor at astmatikere, folk med luftveisplager/hjertesykdommer og gravide skal kunne bevege seg fritt utendørs?

--

Medieklipp om luftkvaliteten i Oslo:

"Ber Oslo-folk la bilen stå"
"Ber om bilistblokade"
"Nå kan lufta gjøre deg syk"
"Høy luftforurensing i Oslo"

Her kan du finne informasjon om luftkvaliteten i ditt område: http://www.luftkvalitet.info/

2 kommentarer:

  1. Vedfyring er en annen årsak. Det lukter bål over frogner, det siver også inn i leilighetene. Veldig ubehagelig..

    SvarSlett
  2. det er vedfyring og trafikken som er de to hovedproblemene. Vedfyring gir litt andre typer dårlig luft enn biler. Man bør få flere til å skifte ut gamle vedovner med mer rentbrennende typer

    SvarSlett