onsdag 8. desember 2010

Innlegg i budsjettdebatten

Hei, her er et innlegg jeg holdt i budsjettdebatten i bystyret i dag. Byrådet setter åpenbart ideoloi først, selv når det åpenbart vil gi et dårligere tilbud. Renspikka markedstenkning og gd miljøpolitikk går heller ikke hånd i hånd.

Ordfører

Det er mye pent å si om vårt alternative budsjett, om satsing på kollektivtrafikken både kveld og natt, planlegging av nye tbanelinjer, av svømmehaller og at man ville sluppet å stenge utebadetpå Tøyen. Imidlertid vil jeg ikke bruke min tildelte tid på noe av dette.

Jeg vil heller snakke om noe som ikke handler om hvem som bruker mest penger på et gitt budsjettkapittel, men som handler om organiseringa av byen. Byrådet står for et fundamentalt annerledes syn på organisering av byen enn oss – jeg vil bruke eksemplet Friluftsetaten. Jeg vet ikke hvor mange av bystyrets 59 representanter som er klar over, eller om de er det, som skjønner rekkevidden av det anbudssystemet det nå legges opp til på dette området.

I byrådets budsjettforslag fremmes det at all parkdrift nå skal ut på anbud – det er ikke nytt. Men i tillegg skal byrådet nå gjøre det umulig for Friluftsetatens driftsavdeling – tidligere Park og Idrett – å legge inn internbud. Det medfører at kommunen ikke lenger skal utføre drift av parker og grøntområder. Det medfører at vi mister viktig kompetanse på drifting av park, som igjen kan bety at vi blir dårligere til å stille krav til private tilbydere, dårligere til å sjekke at det ISS, NCC osv driver med faktisk er det områdene trenger, dårligere til å kunne sammenligne prisene fra de private.

Det å ikke ha internbud gjør kommunen rett og slett dårligere til å drive med konkurranseutsetting. Jeg har etter hvert tatt inn over meg at de borgerlige ikke er så opptatt av de ansattes rettigheter eller å være en god arbeidsgiver. Men at de ikke en gang ser verdien av å ha noe å sammenligne de private tilbyderne med – nettopp for å drive fram lavere pris eller bedre kvalitet i et marked er overraskende.

I tillegg betyr antakelig at om lag 100 ansatte i kommunen nå blir overtallige. Det kan godt hende at forlikspartiene har diskutert saken i detalj i sine forhandlinger, men bystyret har ikke behandlet forslaget på en grundig måte. Bydelene – som kjøper tjenester fra driftsavdelingen i FRI har ikke fått uttale seg. Jeg har vansker for å se hvordan de ansattes organisasjoner er involvert.

Asplan Viak evaluerte konkurranseutsettingen av drift innen Friluftsetatens område for noen år tilbake. Deres rapport viste at det ikke ble billigere og ikke heller bedre kvalitet av anbudsrundene. Måten byrådet og mellompartiene nå vil organisere parkdriften kan ikke begrunnes rasjonelt, dette kan umulig være annet enn ideologiske kjepphester. Ordfører, vi kan ikke være med på dette

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar