onsdag 15. desember 2010

Et byråd med Rødt?

AUF i Oslo foreslår at et byråd utgått fra venstresiden også bør ha med partiet Rødt . Det er positivt at AUF sammen med SU og RU tar opp denne debatten. Jeg synes ungdomsorganisasjonene reiser et viktig spørsmål. I min egen bydel - St.Hanshaugen - har vi en samarbeidsavtale i bydelsutvalget, og vår BU-leder Torunn Husvik mener at samarbeidet fungerer utmerket. Også i bystyret har vi et godt forhold til våre kolleger fra Rødt. Likevel handler spørsmålet om byrådsdeltakelse om noe mer - Er det mulig for oss å finne sammen om politikken med Rødt?

Jeg tror det er viktig å ha med seg at byrådssamarbeidet mellom AP og SV også ble sett på som oppsiktsvekkende da det kom på plass for nesten 20 år siden. Rune Gerhardsen ble sett på som en frispillerda han mente at et slikt samarbeid også burde komme på nasjonalt plan. I dag har vi hatt en rød-grønn regjering i 5 år, og AP og SV har klart å løse sakene der det var uenigheter. Rune G mener også vi hadde gode erfaringer med rødt som et "stabilt parti å regne med" i byrådstida. Erfaringa fra mine to perioder i bystyret er også at Rødt i stor grad finner sammen med oss og Sv om politiske løsninger. I min komité - miljø og samferdsel - er det nok oftere Høyre og FrP som står utenfor flertallene enn Rødt.

På tross av at Rødt har mange felles mål med oss politisk er det gode grunner til at byrådssamarbeid med dem kan bli vanskelig. For eksempel har jo Rødt en del rare ting for seg ideologisk. Jeg tror likevel det er liten sjanse for at privat eiendomsrett avskaffes i Oslo eller at det blir revolusjon med det første. I de sakene Ap og SV oftest skiller lag med Rødt i avstemninger handler det det om penger – eksempelvis vil Rødt ha gratis kollektivtrafikk. For Rødt kan det jo bli noe av en utfordring å ta kampene internt i byrådet når budsjettet skal salderes. Samtidig skal jeg innrømme at denne kritikken også tidligere rammet SV, mens de overbeviste sin ansvarlighet både i Oslos byråd og i finansdepartementet.

For et rødt byråd kan det også være en styrke å ha partier i bystyret til venstre for seg. Jeg er ikke i tvil om at et rødt byråd vil ha en god politikk, men Rødt har gjennom mange år i bystyret vært et godt opposisjonsparti i Bystyret med å ta opp saker på vegne av innbyggere i byen. Jeg mener at enhver regjering, også Oslos byregjering, trenger en sterk og tydelig opposisjon. Jeg er ikke sikker på at FrP vil fylle den rollen. For å stadig bli minnet på vårt ansvar for å drive en enda mer offensiv politikk for rettferdighet, utjevning og velferd kan det hende vi trenger Rødt som vanlige bystyremedlemmer?

Det er sikkert mange andre argumenter både for og mot å ha Rødt i byrådet, men her bør det også være viktig å lytte til hva folk i Oslo vil ; Noen som vil gi oss i AP gode råd om det er klokt å ha Rødt med i felles byrådsalternativ eller ei? Jeg er trygg på at vi er et godt team med Sv – spørsmålet er om Rødt gjør oss enda bedre?

1 kommentar:

  1. Jeg har ikke snakket med noen i Rødt om det, men vil kanskje ikke tro de er maks interessert i det? Antar at de ser det som sin rolle å dra politikken tilj venstre som et opposisjonsparti (og dels støtteparti for et rødt byråd).

    Etter tre års erfaring med Rødt i bystyre har jeg nesten bare gode erfaringer med partiet, og er veldig uenig med de som mener Rødt er "skummelt". Men tror det beste for både et rødt byråd og og partiet Rødt er om de er utenfor byrådet som et offensivt, konstruktivt bystyreparti som alltid vil pushe oss til å føre en enda bedre velferds- og utjevningspolitikk.

    SvarSlett